Ông Tây ca cải lương vọng cổ (V4) , VIETNAM 2011


Mise en ligne le 15 sept. 2011

Hôm nay 15-09-2011,Bernard lại bay về Việt Nam ,và lại ghé thăm cồn Thới Sơn hát vài bài vọng cổ. Tình cờ gặp đoàn khách du lịch tham quan cồn,Bernard lại hát phục vụ khách ,trong đó 2 anh chàng người Đức biết người ca vọng cổ VN lại là đồng hương ,đồng bào , nên rất bái phục !
Nếu bạn muốn mời Bernard đến quê bạn ( miền Tây Nam bộ) , hát cho bà con nghe chơi ,Bernard rất sẳn lòng ,hãy liên hệ dungthanhphuoc@hotmail.fr ,đó là địa chỉ mail của Bernard.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s