Ông tây hát Phụng hoàng , VIETNAM , 2011


Mise en ligne le 20 sept. 2011

Bernard hát phụng hoàng tại buổi giao lưu tại Thạnh Lạc – Đồng Thạnh – Gò Công Tây – Tiền Giang ngày 17-09-2011
Bernard co Email: dungthanhphuoc@hotmail.fr . Bernard 1 năm về Việt Nam 1-2 lần. Mỗi lần 10 ngày. Các bạn muốn làm quen thì liên lạc theo địa chỉ Email nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s