Kịch Vui: Chàng Ngốc Học Khôn/ BÍCH THUẬN, TRẦN VĂN TRẠCH, TRẦN QUANG HẢI, HÙNG TIẾN, Pháp, 1984


Mise en ligne le 29 janv. 2008

Diễn Viên: Trần Quang Hải, Trần Văn Trạch, Bích Thuận và Hùng Tiến

Trích trong Video “Thi – Ca – Nhạc-Kịch-Cải Lương Việt Nam”, bài số 4.

© 04/1984 by Hà Phong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s