Tiếng Tơ Đồng / NAM AI . VIETNAM 2009


Uploaded on Jul 31, 2009

– Đàn Tỳ Bà cột bằng dây Tơ. Đàn Tranh cột bằng dây Đồng. Tiếng Tơ Đồng là sự hòa điệu, gắn bó của những con người tri kỹ, tri âm. Sau đây Tôn nữ Tần Tranh và Nguyễn Phước Bảo Long sẽ cất Tiếng Tơ Đồng qua trích đoạn Nam Ai. Đây là một cầm tấu khúc gần như bị thất truyền của nền ca nhạc Huế. Nội dung diễn tả nỗi niềm tâm sự của những con người thương nhau mà phải xa nhau. Khi thưởng thức danh phẩm này qúi vị không chỉ lắng tai mà còn phải lắng lòng mới cảm nhận được: Rằng hay thì thật là hay; Nghe như ngậm đắng nuốt cay thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s