RADIO RFI : GS Trần Quang Hải: “Nhạc Phạm Duy gắn liền với lịch sử Việt Nam” , 28.012013, PARIS


pham duy_0

TẠP CHÍ VIỆT NAM

Thứ hai 28 Tháng Giêng 2013
GS Trần Quang Hải: “Nhạc Phạm Duy gắn liền với lịch sử Việt Nam”
Nghe (20:27)
Thêm vào danh mục của tôi
Tải về
Embed

Nhạc sĩ Phạm Duy
DR
Thanh Phương

Qua đời ngày 27/01 vừa qua ở tuổi 93, nhạc sĩ Phạm Duy để lại một di sản âm nhạc đồ sộ gồm hơn 1000 bài, trong đó có hàng trăm sáng tác vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay, một số đã trở thành bất hủ.

Nhạc của Phạm Duy dễ đi vào lòng người chính là nhờ những sáng tác của ông dựa trên âm hưởng của nhạc dân tộc và những sáng tác đó gắn liền với vận mệnh nổi trôi của đất nước Việt Nam qua mỗi thời kỳ, từ thời kháng chiến, thời nội chiến cho đến thời hòa bình.

Nói chung, nhạc của Phạm Duy xứng đáng là một mẫu mực của thế hệ những người sáng tác nhạc hiện nay. Đó chính là điều mà giáo sư âm nhạc dân tộc học, nhạc sĩ Trần Quang Hải ở Paris nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay. Giáo sư-Nhạc sĩ Trần Quang Hải

28/01/2013

Nghe (13:56)

TỪ KHÓA : Âm nhạc – Tạp chí – Văn hóa – Việt Nam

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130128-giao-su-tran-quang-hai-“nhac-pham-duy-gan-lien-voi-lich-su-viet-nam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s