Hát Xẩm – Hội nhà văn trò chuyện với nghệ nhân Hà Thị Cầu ngày 17-03-2012, VIETNAM 2012


Publiée le 15 juin 2012

Người ngồi cạnh cụ Hà Thị Cầu là nhà văn Võ Thị Xuân Hà – TBT Tạp chí nhà văn.
Kính mời quí vị xem thêm tại http://songqueviet.tk hoặc http://vnnblog.com/songchay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s