Huynh Khai – Don ghi ta 8 – Lau anh vo nguoi – Le Tu , VIETNAM 2011


Uploaded on Jul 30, 2011

Đờn ghi ta 8 (hết) được trích từ chương trình giới thiệu Đờn ghi ta VN, trong nhạc Tài tử, cải lương, trên kênh truyền hình CVTV, do Tâm Huỳnh Biên tập, hãng phim Tây Đô thực hiện.