Nguoi Bieu Dien Hát Xẩm- Khương Cường , VIETNAM 2007


Uploaded on Jul 28, 2007

Lời thơ dân gian
Nguoi Bieu Dien:NS Khương Cường cùng hai nghệ sĩ Minh Lý- Quang Vui
Quay phim: Hồ Gươm Audio
Chỉ đạo nghệ thuật: NS Thao Giang
http://www.musicshow.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s