Những Hạt Giống Của Xẩm , VIETNAM 2012


Published on Dec 9, 2012

Đây là buổi lễ báo cáo lứa học viên đầu tiên của ttanvn về đào tạo Hát Xẩm như Thu Phương, Minh Hiền, Minh Thông, Minh Thư, Minh Huê, Khánh Lâm … Những hạt giống đầu tiên của nghệ thuật Xẩm. Họ đang là những nghệ sỹ trẻ biểu diễn Hát Xẩm tại chợ đêm Đồng Xuân vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, và được rất nhiều khán giả yêu mến!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s