TRÀ NGỌC HẰNG thăm cụ HÀ THỊ CẦU tại tư gia, NINH BÌNH, VIETNAM 2013


Chương trình truyền hình của THỂ THAO VĂN HÓA , Văn Hóa Toàn Cảnh về chuyến đi thăm của TRÀ NGỌC HẰNG từ Saigon ra Hanoi để đến thăm cụ HÀ THỊ CẦU, “gia tài văn hóa sống” nhân dịp xuân 2013 trước ngày cụ Cầu ra đi (3 tháng 3, 2013). Cùng đi với Trà Ngọc Hằng có Nguyễn Quang Long (chuyên nghiên cứu về hát Xẩm).
Một tài liệu vô cùng quý giá ghi lại tình cảm giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ .

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 11 – Kim Tien Xuan Phong Long Ho, VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 3
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Điệu: Kim Tiền Xuân Phong Long Hổ
Nhạc: Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 10 – Nhung nguoi con hieu – Hoi Nguon Tieu – Thanh Tuyet., VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 3
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Bài ca: Những người con hiếu
Điệu: Hội ngươn tiêu
Ca sĩ: Thanh Tuyết
Nhạc: Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 9 – Lac Xuan – Bac Mang Tan Cong – Do Ngoc Quan (Nam Sen), VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 3
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Bài ca: Lạc Xuân
Điệu: Bắc Mang Tấn Cống
Ca sĩ: Đỗ Ngọc Quân (Năm Sển)
Nhạc: Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 8 – Cam Xuan – Chieu Quan – Ha Thu, VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 3
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Bài ca: Cảm Xuân Tô Huệ chức cẩm hồi văn
Điệu: Chiêu Quân
Ca sĩ: Hà Thu
Nhạc: Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 7 – Chan Ly Viêt Nam – Do Ngoc Quan (Nam Sen), VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 7
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Bài ca: Chân Lý Việt Nam
Điệu:
Ca sĩ: Đỗ Ngọc Quân (Năm Sển)
Nhạc: Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 6 – Long Dang – Tan Khoa, VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 6
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Điệu: Long Đăng
Tấn Khoa đờn cò
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 5 – Luu Thuy doan, VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 5
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Điệu: Lưu Thủy đoảỏa
Nhạc: Tấn Khoa, Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 4 – Mo chien si vo danh – Giang Nam – Thanh Tuyet, VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 27, 2011

Bài bản nhạc Tài tử 4
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Bài ca: Mộ chiến sĩ vô danh
Tác giả: Nhị Tấn
Điệu: Giang Nam
Ca sĩ: Thanh Tuyết
Nhạc: Tấn Khoa, Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 3 – Nam ai – To Hue – Do Ngoc Quan (Nam Sen).VIETNAM 2007


Mise en ligne le 27 août 2011

Bài bản nhạc Tài tử 3
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Bài ca: Tô Huệ chức cẩm hồi văn
Điệu: Nam ai
Ca sĩ: Đỗ Ngọc Quân (Năm Sển)
Nhạc: Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007