Dàn Nhạc Xẩm – Xuân Hoạch , VIETNAM 2012


Published on Dec 9, 2012

NSND Xuân Hoạch giới thiệu các nhạc cụ sử dụng trong Hát Xẩm.
NSND Xuân Hoạch minh họa lưu không các làn điệu xẩm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s