Xẩm chợ – Nghệ sĩ ưu tú Văn Tỵ , VIETNAM 2009


Uploaded on Oct 23, 2009

http://get-game.net

Lời đã được nghệ sĩ Văn Tỵ chỉnh sửa để phù hợp hơn với cộng đồng.

Lời gốc:

I

Chúng anh xưa chẳng biết ở nơi nào,
Ông trời xô đẩy, anh mới phải sinh vào cái chốn nhân gian.
Thẹn vì tình mà ngơ mắt với giang san,
Công danh chẳng có, cũng xẩm xoan cho nó hào!
Bấy lâu nay anh nghe tiếng má đào,
Mà thề có thấy một cô nào, anh cũng đui!
Nói đây cho chúng chị em cười
Anh đây nào phải cái con người thong manh!
Yêu nhau ta chẳng liếc cũng tình

II

Sự phong lưu xưa anh đã trải mọi mùi,
Bây giờ nhà xiêu vách nát, vợ đói con rét, dễ anh ngồi sao yên ?
Chết nỗi trong lưng không sẵn đồng tiền
Đôi ba câu hão (anh mới phải) kiếm ăn miền xẩm xoan.
Kể từ ngày trống hát chốn nhân gian
Mắt xanh anh chẳng để khách hồng nhan có một ai vào!
Cái cách ăn chơi anh nghĩ thế mà lại (có bên) hào
Gầm trời một chiếu chẳng lúc nào anh không xuân!
Ở đời nhắm mắt mà đưa chân…

III

Ngoảnh trông lên anh đếch thấy có ra gì
Ai rằng trăng sáng, anh vẫn thấy tối sì sì cái bóng đêm đen.
Hội chùa Thầy còn đương lúc đua chen
Mau chân lên thời tới, hễ ươn hèn thời xa.
Anh tiếc cho đôi con ngươi bên chột lại bên loà!
Trèo non xuống dốc dễ mà ai giúp nhau ?
Cái phận ông trời có khi tưởng đến mà đau
Trời chưa cho mở mắt, biết mai sau ra thế nào ?
Bây giờ đất thấp mà trời cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s