Văn hóa học: Nghệ thuật thanh sắc hát ả đào , VIETNAM 2009


Uploaded on Feb 19, 2009

Văn hóa học SG: Nghệ thuật thanh sắc hát ả đào
Hát ả đào với hát ca trù là một. Vì người hát chính là các cô gái hát hay (gọi là ả đào). Hát ca trù phục vụ cho một tầng lớp thượng lưu của xã hội như các văn thân sĩ phu (đơn giản có thế hiểu như vậy)..Còn hát Xẩm là loại hình nghệ thuật hát rong của những người mù (Xẩm dịch từ hán việt là mù, người mù) có năng khiếu..Hai loại hình này hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là niềm tự hào của người việt chúng ta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s