[Vietnamese Heritage CA TRÙ] – Hát nói CHÍ NAM NHI (Phạm Thị Huệ – Ca Trù Thăng Long), VIETNAM 2012


Published on May 31, 2012

Ca nương Phạm Thị Huệ (giáo phường Ca Trù Thăng Long) biểu diễn bài hát nói CHÍ NAM NHI (Nguyễn Công Trứ) tại ngôi nhà cổ Hà Nội (số 87 phố Mã Mây) cuối Xuân 2012.

CHÍ NAM NHI

Thông minh nhất nam tử
Yếu vi thiên hạ kỳ
Trót sinh ra thời phải có chi chi
Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu
Đố kị sá chi con tạo
Nợ tang bồng quyết giả cho xong
Đã xông pha bút trận thì gắng gỏi kiếm cung
Làm cho rõ tu mi nam tử
Trong vũ trụ đã đành phận sự
Phải có danh mà đối với núi sông
Đi không chẳng nhẽ về không?

Đàn đáy: đào đàn Nguyễn Thu Thủy
Quan viên: Hoa Hựu

– Video Khánh Vân –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s