Huynh Khai – Vong co hai 5 – Van Huong de vo – Cao Minh.wmv , VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 29, 2011

Vọng cổ hài 5
Trích trong chương trình nói chuyện chuyên đề Điệu Vọng cổ hài
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Biên tập: Tâm Huỳnh
Trên kênh truyền hinh Việt Nam, CVTV, năm 2007

Huynh Khai – Vong co hai 4 – Cho muc dau cao – Linh Trung.wmv , VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 29, 2011

Vọng cổ hài 4
Trích trong chương trình nói chuyện chuyên đề Điệu Vọng cổ hài
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Biên tập: Tâm Huỳnh
Trên kênh truyền hinh Việt Nam, CVTV, năm 2007

Huynh Khai – Vong co hai 3 – Van Huong.wmv , VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 29, 2011

Vọng cổ hài 3
Trích trong chương trình nói chuyện chuyên đề Điệu Vọng cổ hài
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Biên tập: Tâm Huỳnh
Trên kênh truyền hinh Việt Nam, CVTV, năm 2007

Huynh Khai – Vong co hai 2 – Than tai go cua Vong co nhip 16 – Bui Le Van.wmv ? VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 29, 2011

Vọng cổ hài 2
Trích trong chương trình nói chuyện chuyên đề Điệu Vọng cổ hài
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Biên tập: Tâm Huỳnh
Trên kênh truyền hinh Việt Nam, CVTV, năm 2007

Huynh Khải – Vong co hai 1 – Cop cop cop – Bui Le Van.wmv, VIETNAM 2007


Uploaded on Aug 29, 2011

Vọng cổ hài 1
Trích trong chương trình nói chuyện chuyên đề Điệu Vọng cổ hài
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Biên tập: Tâm Huỳnh
Trên kênh truyền hinh Việt Nam, CVTV, năm 2007