Tình Ca (Phạm Duy) – Thái Thanh ca , VIETNAM trước 1975


Uploaded on Feb 11, 2009

Trích từ TN16 với chủ đề “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi”. Phần hình ảnh do TN thực hiện, phần nhạc được lấy từ băng nhạc Sơn Ca 10 “Tiếng Hát Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long”.

Nhạc Vàng Việt Nam trước 30/4/1975: