Improvisation between Spoons, Jew’s harp and Hip Hop Dance , VIETNAM 2011


The Gallery 39 belonging to the famous Vietnamese painter Lê Thiết Cương, 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội, Việt Nam was the place where Trần Quang Hải (spoons), Đức Minh (Jew’s Harp) and TF Star (hip hop dance) created an improvised collective performance.

Trần Quang Hải (muỗng), Đức Minh (đàn môi) và TF Star (hip hop) trong một màn ngẫu hứng lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam trong một buổi sinh hoạt âm nhạc được tổ chức tại Gallery 39, 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội, Việt Nam vào ngày 5 tháng 4, 2011.

Thu hình ngày 5 tháng 5, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s