Huynh Khai – Don ghi ta 5 – Van Mon – day Ngan giang , VIETNAM 2011


Uploaded on Jul 30, 2011

Đờn ghi ta 5 được trích từ chương trình giới thiệu Đờn ghi ta VN, trong nhạc Tài tử, cải lương, trên kênh truyền hình CVTV, do Tâm Huỳnh Biên tập, hãng phim Tây Đô thực hiện.

Huynh Khai – Don ghi ta 4 – Xang xe , VIETNAM 2011


Uploaded on Jul 29, 2011

Đờn ghi ta 4 được trích từ chương trình giới thiệu Đờn ghi ta VN, trong nhạc Tài tử, cải lương, trên kênh truyền hình CVTV, do Tâm Huỳnh Biên tập, hãng phim Tây Đô thực hiện.

Huynh Khai – Don ghi ta 3 – Thuong nguoi di mo dat , VIETNAM 2011


Uploaded on Jul 29, 2011

Đờn ghi ta 3 được trích từ chương trình giới thiệu Đờn ghi ta VN, trong nhạc Tài tử, cải lương, trên kênh truyền hình CVTV, do Tâm Huỳnh Biên tập, hãng phim Tây Đô thực hiện.

Huynh Khai – Don ghi ta 2 – Hoang Thanh , VIETNAM 2011


Uploaded on Jul 29, 2011

Đờn ghi ta 2 được trích từ chương trình giới thiệu Đờn ghi ta VN, trong nhạc Tài tử, cải lương, trên kênh truyền hình CVTV, do Tâm Huỳnh Biên tập, hãng phim Tây Đô thực hiện.

Huynh Khai – Don ghi ta 1 – Khong he phoi pha, VIETNAM 2011


Uploaded on Jul 29, 2011

Đờn ghi ta 1 được trích từ chương trình giới thiệu Đờn ghi ta VN, trong nhạc Tài tử, cải lương, trên kênh truyền hình CVTV, do Tâm Huỳnh Biên tập, hãng phim Tây Đô thực hiện.