Huynh Khai 2 Luu Thuy truong Tran Van Khe Don ca Tai tu Cai Luong Hai Phuong quan 6 , VIETNAM 2012


Published on Mar 8, 2012

GSTS Trần Văn Khê nói về nguồn gốc của đờn ca tài tử

Các nhạc sĩ Huỳnh Khải , Hải Phượng và những nhạc sĩ khác đờn 12 câu lưu thủy trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s