Trò chuyện về âm nhạc dân tộc với Giáo sư Trần Văn Khê trong chương trình “NÓI RA ĐỪNG SỢ” của nhà báo Lê Quốc Vinh, VIETNAM 2012


Published on Aug 4, 2012

Trò chuyện về âm nhạc dân tộc với Giáo sư Trần Văn Khê trong 2 phần chương trình “Nói ra đừng sợ” trên FansipanTV. Phỏng vấn: Nhà báo Lê Quốc Vinh.