Trò chuyện về âm nhạc dân tộc với Giáo sư Trần Văn Khê trong chương trình “NÓI RA ĐỪNG SỢ” của nhà báo Lê Quốc Vinh, VIETNAM 2012


Published on Aug 4, 2012

Trò chuyện về âm nhạc dân tộc với Giáo sư Trần Văn Khê trong 2 phần chương trình “Nói ra đừng sợ” trên FansipanTV. Phỏng vấn: Nhà báo Lê Quốc Vinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s