TÔN ĐỨC QUANG : Hội nghị tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể


Hội nghị tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể
Xem hình
 

Sáng ngày 25/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể “dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” theo tiêu chuẩn UNESCO và lấy ý kiến đồng thuận đề cử “Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng chí Nguyễn Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã đến dự.

Hội nghị tập huấn Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể “dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” do chuyên gia của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, truyền đạt. Tại đây, các học viên là cán bộ phòng văn hóa thông tin các huyện, xã, phường, thị trấn được bổ sung các kiến thức liên quan đến mục tiêu và biện pháp kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời quán triệt nhiệm vụ kiểm kê, xây dựng hồ sơ trình UNESCO xem xét, công nhận, đưa nghệ thuật hát Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tại hội nghị, 100% ý kiến biểu quyết đồng thuận đề cử “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tôn Đức Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s