A.H. : Dân ca Ví Dặm Xứ Nghệ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia


Dân ca Ví Dặm Xứ Nghệ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia
Cập nhật ngày: 10/01/2013, 08:08 GMT+7.
(Ha Tinh 24h) – Vừa qua, nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca Ví Dặm Xứ Nghệ (thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An) đã được Bộ VH – TT & DL công nhận là di sản văn hóa cấp Quốc gia.

Tiết mục tham gia Liên hoan dân ca Ví Dặm Xứ Nghệ của CLB Cương Gián (Nghi Xuân – Hà Tĩnh)

Nội dung này nằm trong Quyết định số 5079/ QĐ – BVHTTDL về việc công nhận 33 di sản văn hóa phi vật thể là di sản cấp Quốc gia. Theo đó, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được công nhận lần này, trong phạm vi và quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước đối với di sản theo quy định của pháp luật.

Bà Phan Thư Hiền – Phó GĐ Sở VH – TT & DL Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi tiếp nhận quyết định, Sở VH – TT & DL Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở VH – TT & DL Nghệ An đẩy mạnh hơn nữa quá trình khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản này đồng thời hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình UNESCO công nhận dân ca ví giặm Xứ Nghệ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.

A.H

( Theo: Báo Hà Tĩnh )

Read more: http://hatinh24h.org.vn/28825/dan-ca-vi-da%CC%A3m-xu%CC%81-nghe%CC%A3-duo%CC%A3c-cong-nha%CC%A3n-la%CC%80-di-sa%CC%89n-van-ho%CC%81a-phi-va%CC%A3t-the%CC%89-ca%CC%81p-quo%CC%81c-gia.hatinh24h.org.vn.html#ixzz2RZjZkJNh
Tin Tức Hà Tĩnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s