LIÊN HOAN DÂN CA VÍ,DẶM XỨ NGHỆ NĂM 2012


Thứ bảy, 23 Tháng 6 2012 11:48

LIÊN HOAN DÂN CA VÍ,DẶM XỨ NGHỆ NĂM 2012

Viết bởi 

Liên hoan Dân ca ví, dặm xứ Nghệ năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 23 – 26/6 tại tỉnh Nghệ An với chủ đề “Dâng Người câu hát dân ca”.

Hướng nội dung chủ đề ca ngợi tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Liên hoan Dân ca ví, dặm xứ Nghệ năm 2012 tập trung chủ yếu vào hai thể hát chính là: ví và dặm, nhằm mục đích hướng tới việc lập Hồ sơ khoa học đề nghị đưa Dân ca ví, dặm xứ Nghệ vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

Theo Ban Tổ chức liên hoan, thời lượng chương trình tham gia của các Câu lạc bộ Dân ca được quy định khoảng 70% là các làn điệu dân ca ví, dặm gốc và 30% các làn điệu dân ca ví, dặm cải biên. Các tiết mục hát dân ca khuyến khích các làn điệu cổ, các làn điệu cải biên có tính phổ biến; tái tạo các trò diễn xướng dân gian dân ca ví, dặm. Cùng với đó là các hình thức thể hiện: hát đơn, hát đôi, hoạt ca, hoạt cảnh; trang phục, đạo cụ phải gắn với nội dung, tính chất của làn điệu, phù hợp với môi truờng và không gian diễn xướng.

Liên hoan do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

 http://hottour24h.vn/tin-tuc-du-lich/su-kien-du-lich/item/48-li%C3%AAn-hoan-d%C3%A2n-ca-v%C3%AD,d%E1%BA%B7m-x%E1%BB%A9-ngh%E1%BB%87-n%C4%83m-2012.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s