Nghệ An: Bảo tồn và phát triển hát Ví Phường vải, VIETNAM


Nghệ An: Bảo tồn và phát triển hát Ví Phường vải

Tin tức Du lịch – 24/05/2010 09:44

Nghe An: Bao ton va phat trien hat Vi Phuong vai

4 năm thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy hát Ví Phường vải, hiện loại hình nghệ thuật dân gian này trên địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang từng bước phục hồi và phát triển.

 

Từ lâu, hát Ví Phường vải là tiếng hát truyền thống trong đời sống tinh thần của nhân dân Nam Đàn. Tuy nhiên, quá trình phát triển của loại hình nghệ thuật dân gian này gặp nhiều thăng trầm và có lúc hầu như bị lãng quên.

Vào những năm 70 – 80 của thế kỷ XX, hát Ví Phường vải ở Nam Đàn mới được khôi phục lại nhưng do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, sự du nhập của các loại hình âm nhạc thời thượng nên loại hình nghệ thuật dân gian này bị coi là lạc hậu, cổ hủ không phù hợp với thời đại. Trước thực trạng đó, năm 2006, huyện Nam Đàn đã xây dựng đề án “Bảo tồn và phát huy hát Ví Phường vải trong dân ca xứ Nghệ ở Nam Đàn”.

Theo đó, đề án bảo tồn và phát huy trên cơ sở xây dựng các câu lạc bộ hát phường vải tại các thị xã và thị trấn, trong các trường học, tổ chức tìm hiểu thi hát dân ca… Đồng thời, huyện còn thực hiện sưu tầm các bài hát cổ, sáng tác các ca khúc cải biên nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, huyện đã thực hiện xã hội hóa, huy động và khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia hát dân ca – phường vải cũng như gắn kết loại hình nghệ thuật dân gian này trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng như: lễ hội, giao lưu văn hóa…

Qua 4 năm thực hiện đề án, trên địa bàn huyện đã cơ hơn 13 câu lạc bộ hát ví Phường vải. Nhiều chương trình văn nghệ, hoạt động chính trị cũng được lồng ghép chương trình hát ví Phường vải không những nhằm quảng bá cho du lịch Nam Đàn mà còn để bảo tồn và lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.

http://www.baomoi.com/Nghe-An-Bao-ton-va-phat-trien-hat-Vi-Phuong-vai/52/4306855.epi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s