Nhã Nhạc Huế Liễn Bộ Thập Chương , VIETNAM 2009


Uploaded on Aug 14, 2009

Ban Tứ Tuyệt. Đây là một ban nhạc gồm mẹ và ba chị em: Tôn Nữ Tần Tranh, Bảo Long và Bảo Thạnh trong một gia đình thuộc hậu duệ triều Nguyễn. Với hoài bảo gìn giữ và phát huy được cái hay, cái đẹp của tiền nhân để lại ; Những nghệ sĩ trẻ tuổi này đã được chính bố mẹ mình là những nghệ nhân nhã nhạc ( Vĩnh Tuấn-Phan thị Thanh Thúy) truyền dạy từ thuở ấu thơ. GS Trần văn Khê người đã có công giới thiệu để Unesco công nhận nhã nhạc triều Nguyễn là di sản văn hóa của nhân loại đã nhận xét về ban Tơ Đồng Nhã Nhạc là đã tiếp nối được một cách chính xác, nghiêm túc cái tinh thần của người xưa.
Sau đây xin mời qúi vị thưởng thức danh phẩm Thập Thủ Liên Hoàn gồm 10 bài liên tiếp nhau thường được nhà vua cho khởi tấu khi đón tiếp, chiêu đãi quan khách trong những buổi yến tiệc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s