DANH MỤC LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Danh mục luận án, luận văn, khóa luận, nghiên cứu khoa học

06/06/2012 1:29 CH.   395 lượt xem

STT

Số tài liệu

Tên tài liệu

Tác giả

Năm

Nơi bảo vệ

Ghi chú

Số trang

I

 

Luận án

 

 

 

 

 

1

LA.623

Các đặc điểm phong cách âm nhạc thế kỷ XX và khí nhạc Việt Nam trong âm nhạc chuyên nghiệp

Phạm Lê Hòa

1997

 

Luận án Tiến sĩ khoa học

281

2

LA.614

Bước đầu hệ thống hóa và phân loại các nhạc cụ cổ truyền dân tộc Lào

Boun Theng SOUKASAVATD

2001

Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật

Luận án Tiến sĩ nghệ thuật Âm nhạc

194

3

LA.603

Tương đồng, khác biệt giữa hát Xoan, hát ghẹo Phú Thọ và Quan họ Bắc Ninh

Phạm Trọng Toàn

2005

Viện Văn hóa Thông tin

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học

283

4

LA.584

Những giá trị nghệ thuật âm nhạc trong hát quan họ

Nguyễn Trọng Ánh

2005

Nhạc viện Hà Nội

Luận án Tiến sĩ Nghệ Thuật

194

5

LA.582

Đờn ca tài tử trong đời sống Văn hóa cư dân Tây Nam Bộ

Mai Mỹ Duyên

2005

Viện Văn hóa thông tin

Luận án Tiến sĩ Lịch sử

154

6

LA.586

Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

2006

Viện Văn hóa Thông tin

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học

219

7

LA.589

Âm nhạc thế kỉ XX và vai trò của nó trong việc đào tạo kèn CLARINETTE tại Nhạc viện Hà Nội

Vũ Đình Thạch

2006

Bộ giáo dục đào tạo

Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

169

8

LA.632

Đào tạo âm nhạc thế kỉ 20 cho kèn HAUTBOIS tại học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngô Phương Đông; hd PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

2010

Học viện Âm nhạc Quốc gia

Luận án chuyên ngành Lý luận âm nhạc

182

9

LA.631

Nghiên cứu ảnh hưởng của âm nhạc dân gian trong tác phẩm khí nhạc mới của Việt Nam thế kỉ XX

Trịnh Hoài Thu

2010

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học

274

10

LA.791

Opera trong sự phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp VN

Nguyễn Thị Tố Mai

2010

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Luận án Tiến sĩ nghệ thuật Âm nhạc

161

11

LA.592/590

Múa dân gian các dân tộc người Mạ, Chơro, Xtiêng vùng đông nam bộ

Nguyễn Thành Đức

2003

Viện Khoa học Xã hội

Luận án Tiến sĩ Khoa học Lịch sử

251

12

LA.587

Vấn đề xã hội hóa hoạt động điện ảnh

Vũ Ngọc Thanh

2001

Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học

207

13

LA.585

Địa chí Văn hóa và vấn đề phát triển văn hóa hiện nay

Nguyễn Văn Cần

2002

Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật

Luận án Tiến sĩ lịch sử

212

14

LA.621

Giá trị văn hóa của Quảng cáo ở Việt Nam hiện nay

Đỗ Quang Minh

2010

Học viện Khoa học Xã hội

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học

219

15

LA.583

Xây dựng đội ngũ trí thức Khoa học Mác Lê nin trong các trường ĐH ở nước ta hiện nay

Phạm Văn Thanh

2001

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Luận án Tiến sĩ Triết học

189

16

LA.625

Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bạch Thị Lan Anh

2010

Đại học Kinh tế quốc dân

Luận án Tiến sĩ kinh tế

222

 

 

Tổng số Luận án: 16 đầu/17 bản

 

 

 

 

 

II

 

Luận văn

 

 

 

 

 

1

LV.604

Bước đầu tìm hiểu quan niệm về tình bạn khác giới và tình yêu của sinh viên trường CĐ Nhạc họa TW. Một số ý kiến đề xuất trong việc giáo dục tình bạn, tình yêu trong sinh viên

Đinh Thị Hà

1987

Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Luận văn Thạc sĩ

137

2

LV.838

Bước đầu tìm hiểu đặc điểm trí nhớ của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và một vài biện pháp nâng cap hiệu quả trí nhớ

Lê Thị Lệ Hương; hd PTSTLH. Phan Diệu Trang

1988

Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Luận văn Thạc sĩ

53

3

LV.598

Tìm hiểu nhận thức nghề nghiệp của SV trường cao đẳng SP Nhạc họa TW và ảnh hưởng của nó đến kết quả học tập, rèn luyện của SV

Nguyễn Thúy Bình

1997

Đại học Sư phạm

Luận văn Thạc sĩ tâm lí học

94

4

LV.593/837

Những giải pháp tăng cường công tác quản lí đào tạo tại trường CĐ SP Nhạc họa TW

Nguyễn Thị Bích Lợi

2001

Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục

Luận văn Thạc sĩ quản lí giáo dục

102

5

LV.844

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương đến năm 2010

Nguyễn Văn Mộc; hd PGS.TS. Trần Khánh Đức

2004

Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành Quản lí Giáo dục

104

6

LV.841

Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Hoạ Trung ương đến năm 2010

Nguyễn Thị Lan; hd TS. Bùi Văn Quân

2005

Đại học Quốc gia Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ quản lí giáo dục

86

7

LV.817

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên âm nhạc – mĩ thuật ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương giai đoạn 2010-2015

Nguyễn Thị Hồng Thư; hd PGS.TS. Phạm Minh Hùng

2010

Đại học Vinh

Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục

106

8

LV.599

Không gian trong hội họa phương Đông, phương Tây

Vũ Kim Quyên

2000

Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ

20

9

LV.601

Chất cảm trong hội họa

Nguyễn Quang Hải

2000

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ Thuật

33

10

LV.602

Tính tư tưởng và tính nghệ thuật học trong tranh chân dung

Đinh Thị Nguyệt

2001

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật

30

11

LV.830

Từ sự cảm nhận đến sáng tạo trong hội họa

Trâần Đình Tuấn; hd GS.HS Đặng Quý Khoa

2002

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật

33

12

LV.806

Từ nghiên cứu cơ bản đến sáng tạo nghệ thuật

Nguyễn Duy Quốc Tuấn;hd PGS.HS Đặng Quý Khoa

2002

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật

35

13

LV.600

Nghệ sĩ với tình yêu thiên nhiên

Trần Thi Cải

2002

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật

44

14

LV.847

Sự cân bằng giữa hai yếu tố ngẫu nhiên và khẳng định trong tranh sơn mài

Vũ Thị Kim Vân; hd GS.HS Đặng Quý Khoa

2002

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật

48

15

LV.814

Tương quan đối lập và đồng điệu trong hội họa

Nguyễn Huy Trung; hd PGD.HS. Đặng Quý Khoa

2002

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

54

16

LV.835

Giá trị tạo hình của mảng và nét trong Tranh dân gian Đông Hồ. Sự kế thừa và sáng tạo

Triệu Thế Hùng; hd PGS. Trần Việt Sơn

2003

Đại học Mĩ thuật Công nghiệp

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật Công nghiệp. Mã số 60 21 35

64

17

LV.833

Hiện thực – nguồn cảm hứng vô tận trong sáng tác hội họa

Nguyễn Thị Nhung; hd GS.HS Phạm Công Thành

2005

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

64

18

LV.839

Hiệu quả không gian trong tranh phong cảnh

Hoàng Đức Dũng; hd GS.HS Đặng Quý Khoa

2005

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

42

19

LV.823/836

Hiệu quả nghệ thuật với sự vận dụng các yếu tố tạo hình trong hội họa

Nguyễn Thị Huyền; hd PGD.HS. Đặng Quý Khoa

2005

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

36

20

LV.828

Những yếu tố ngẫu nhiên và chủ động trong sáng tác tranh

Nguyễn Thị Trang Ngà ; hd GS.HS.Phạm Công Thành          

2005

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

40

21

LV.803

Quan hệ tương phản trong hội họa

Lê Mai Trinh;hd GS Đặng Quý Khoa

2006

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn thạc sĩ  chuyên ngành Hội họa

70

22

LV.612

Mạn họa một hình thức đồ họa đầy sinh khí

Nguyễn Thành Việt

2006

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

53

23

LV.834

Tính biểu cảm của đen – trắng trong hội họa

Nguyễn Thị May; hd GS.HS. Phạm Công Thành

2006

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

48

24

LV.843

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và văn hóa đình làng Việt Nam

Phan Văn Hùng; hd PGS. Nguyễn Lương Tiểu Bạch

2007

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Điêu khắc

37

25

LV.831

Khối thực và khối ảo trong tượng tròn

Nguyễn Minh Thùy; hd PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng

2007

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Điêu khắc

40

26

LV.832

Chất cảm trong tranh sơn mài

Chu Hoàng Trung; hd PGS.HS. Đặng Quý Khoa

2007

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn thạc sĩ  chuyên ngành Hội họa

54

27

LV.804

Yếu tố phụ trợ trong tranh

Lê Thị Kim Liên; hd GS-HS Phạm Công Thành

2007

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

37

28

LV.846

Khuynh hướng phát triển của tranh lụa Việt Nam

Nguyễn Thị Hà Hoa; hd PGS.HS Đặng Quý Khoa

2007

Đại học Mĩ thuật Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Mĩ thuật. Chuyên ngành Hội họa

48

29

LV.812/842

Nghề đúc đồng cổ truyền Trà Đông (Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa)

Nguyễn Thị Đông; hd PGS.TS. Võ Quang Trọng

2007

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Luận văn thạc sĩ Văn hóa học

130

30

LV.809

Vô thức trong sáng tác hội họa

Nguyễn Thị Mỵ; hd PGS.HS. Trần Việt Sơn

2008

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành hội họa

60

31

LV.827

Ba hình thái biểu hiện của đường nét trong hội họa

Tạ Đình Thi; hd PGS.HS. Đặng Quý Khoa

2009

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành hội họa

63

32

LV.815

Cảm thức về sắc độ trong tranh

Bùi Thị Nam; hd GS.HS. Phạm Công Thành

2009

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

43

33

LV.813

Những yếu tố cụ thể và trừu tượng trong tranh

Nguyễn Văn Đức; hd GS.HS. Phạm Công Thành

2009

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

65

34

LV.819

Tìm hiểu sơn thủy Trung Hoa với lối nhìn phương Đông qua tác phẩm Cửu Phong Tuyết Tế Đồ của Hoàng Công Vọng

Ngô Thị Thu Hà;hd GS.HS. Phạm Công Thành

2009

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

49

35

LV.820

Sắc thái của màu sắc truyền thống và sự khai thác vào hội họa hiện đại

Ngô Hùng Cường

2009

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

60

36

LV.818

Sự kết hợp nhịp nhàng và thống nhất giữa các yếu tố tạo hình trong tranh

Nguyễn Hải Kiên; hd PGS.HS. Đặng Quý Khoa

2010

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

37

37

LV.822

Từ ý tưởng đến tác phẩm hội họa

Trần Thị Vân; hd.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng

2010

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nghệ  thuật. Chuyên ngành Hội họa

52

38

LV.810

Hình sắc và âm thanh

Vũ Hạnh Chi; hd GS.HS. Phạm Công Thành

2010

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nghệ thuật. Chuyên ngành hội họa

53

39

LV.626

Giá trị nghệ thuật của tranh cổ động chính trị ở VN giai đoạn 1945-1975

Phạm Phương Linh

2010

Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp

Luận văn Thạc sĩ

129

40

LV.824

Sức sống bền bỉ của tranh chân dung

Nguyễn Hoài Phương Anh; hd.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng

2010

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

30

41

LV.825

Hiệu quả màu sắc trong tranh hậu ấn tượng

Nguyễn Thị Hải Yến;hd.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng

2010

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

69

42

LV.821

Yếu tố hữu hình và vô hình trong tranh phong cảnh

Nguyễn Mai Thơ;hd PGS.HS. Đặng Quý Khoa        

2011

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

41

43

LV.829

Chất liệu bột màu trong nghiên cứu và sáng tác

Tống Việt Anh; hd PGS.TS.Nguyễn Ngọc Dũng

2011

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

49

44

LV.845

Nguyên lý sáng tối trong hội họa

Trần Thị Bích Huệ; hd PGS Đặng Quý Khoa

2011

Đại học Mĩ thuật Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật. Chuyên ngành Hội họa

52

45

LV.624

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc lăng Phạm Đôn Nghị

Quách Thị Ngọc An

2011

Học viện khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ

132

46

LV.790

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa Bối Khê

Trần Thị Liên; hd: PGS.TS. Trương Thị Minh Hằng

2011

Học viện khoa học xã hội

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học. Mã số: 60.31.70

138

47

LV.741

Hoa văn tứ quý trong mĩ thuật thời Nguyễn

Đào Thị Thúy Anh; hd Nguyễn Đỗ Quốc Bảo

2011

Học viện khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

86

48

LV.620

Chất cảm từ nghiên cứu đến sáng tác tranh sơn dầu

Trương Tuấn Anh

2011

Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Mỹ thuật

59

49

LV.577

Sự hình thành và phát triển nghệ thuật ACCORDEON ở Việt Nam

Lưu Quang Minh

1999

Nhạc Viện Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học

119

50

LV.597

Trào lưu sáng tác tác phẩm mới cho nhạc cụ dân tộc và những tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Khải

Nguyễn Thị Tố Mai

1999

Nhạc viện Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học

93

51

LV.596

Nguyễn Văn Thương và những tác phẩm khí nhạc tiêu biểu

Trịnh Hoài Thu

2001

Nhạc Viện Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ Thuật học

88

52

LV.579

Vai trò của cây đàn ACCORDEON trong đời sống âm nhạc Việt Nam

Mai Trần Hoàn

2002

Nhạc Viện Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học

83

53

LV.581

Nghệ thuật Then của người Tày ở Lạng Sơn

Dương Thị Lâm

2002

Đại học Văn hóa Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Văn hóa

89

54

LV.811

Kế hoạch đạo diễn vở kịch nói Đợi đến mùa xuân

Đỗ Anh Tuấn; hd TS. Đào Mạnh Hùng

2005

Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu. Chuyên ngành Đạo diễn. Mã số 602140

96

55

LV.578

Trống trận Tây Sơn

Nguyễn Bạch Mai

2006

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

106

56

LV.588

Âm nhạc trong các trò diễn và diễn xướng dân gian của người Việt xứ Thanh. (Kèm phụ lục: Âm nhạc trong các trò diễn và diễn xướng dân gian của người Việt xứ Thanh)

Đỗ Thị Thanh Nhàn

2006

Nhạc viện Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Âm nhạc

113

57

LV.594

Nghệ thuật múa rối nước làng Đống

Nguyễn Văn Định

2007

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

117

58

LV.605

Tìm hiểu dàn nhạc kèn trong đời sống văn hóa xã hội Hà Nội từ 1945 – 2005

Trịnh Hiền Thương

2007

Đại học Văn hóa Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

112

59

LV.591

Những tư tưởng phật giáo tiêu biểu trong bản nhạc REQUIEM của tác giả Đỗ Dũng và Lê Anh Thư

Đỗ Quyên

2008

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

187

60

LV.792

Chương trình tốt nghiệp cao học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc

Đặng Thị Loan; hd PGS. NSND Nguyễn Trung Kiên

2008

Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc

 

61

LV.802

Di tích lịch sử – Văn hóa và lễ hội trên đảo Quan Lạn (huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh)

Nguyễn Thị Phương Thảo; hd PGS.TS. Trần Đức Ngôn

2008

Đại học Văn hóa Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Văn hóa học

102

62

LV.606

Thị hiếu âm nhạc của giới trẻ hiện nay (Thông qua ý kiến thính giả của hệ VOV3 – Đài TH VN)

Nguyễn Tiến Mạnh

2009

Đại học Văn hóa Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ văn học

111

63

LV.636

Sli, lượn giao duyên của người tày, nùng Cao Bằng

Nguyễn Thị Huyền Linh

2009

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

170

64

LV.609/808

Nghệ nhân và nghệ thuật hát Then của người Tày Bắc Kan

Nguyễn Nguyệt Cầm

2010

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Luận văn Thạc sĩ văn học

122

65

LV.635

Thể loại FUGUE ở thế kỉ XX thông qua một số tác phẩm tiêu biểu

Mai Linh Chi

2010

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học

95

66

LV.628/629

Giao hưởng “Chợ Hoa” cho giàn nhạc giao hưởng

Khuất Duy Nhã

2010

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ

118

67

LV.633

Múa tính cách trong chèo

Nguyễn Thúy Hường

2010

Học viện khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ văn học

122

68

LV.718

Symphonie Tây Bắc

Lương Minh Tân

2010

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn thạc sĩ  chuyên ngành Sáng tác

92

69

LV.719

Giao hưởng Mùa lũ

Đỗ Thị Nhạn

2010

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sáng tác

102

70

LV.789

Âm nhạc dân gian trong công tác đào tạo tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Lại Thị Phương Thảo; hd PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

2010

Học viện khoa học xã hội

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học. Mã số: 60.31.70

105

71

LV.786

Sáu bản hợp xướng của các Nhạc sĩ Việt Nam

Lương Thị Diệu Ánh; hd GS.TS. Phạm Minh Khang

2011

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc. Chuyên ngành Lý thuyết và lịch sử Âm nhạc. Mã số 60.21.01

85

72

LV.787

Cách vận dụng chất liệu âm nhạc dân tộc trong các sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài

Vũ Thị Kim Thu; hd TS. Bùi Huyền Nga

2011

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc. Chuyên ngành Lý thuyết và lịch sử Âm nhạc. Mã số 60.21.01

76

73

LV. 788

Phương thức diễn tấu dàn nhạc sân khấu tuồng xứ Thanh

Nguyễn Thị Thu Trang; hd PGS.TS. Lê Văn Toàn

2011

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc. Chuyên ngành Lý thuyết và lịch sử Âm nhạc. Mã số 60.21.01

78

74

LV.720

Đặc điểm hòa âm trong một số tác phẩm khí nhạc của nhạc sĩ Phạm Minh Khang

Nguyễn Thị Phương Mai

2011

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ nghệ thuật Âm nhạc

88

75

LV.784

Hệ thống các lối nói, vỉa, ngâm vịnh trong sân khấu chèo truyền thống

Nghiêm Thị Hồng Hà; hd TS. Bùi Huyền Nga

2011

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận âm và lịch sử âm nhạc. Mã số 60.21.01

72

76

LV.793

Ngôn ngữ hòa âm của Fréderic Chopin qua 19 bản Nocturnes

Phạm Thu Hường; hd PGS.RS. Cù Lệ Duyên

2011

Học Viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghệ thuật học.

86

77

LV.615

Câu biểu hiện sự tình phát ngôn Tiếng Việt

Lê Thị Mỹ Hạnh

2005

Đại học Sư phạm Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ Văn

115

78

LV.607

Những khó khăn của việc áp dụng đường hướng dựa trên nhiệm vụ vào dạy nói cho sinh viên không chuyên TA trường ĐH SP NT TW

Nguyễn Thanh Dung

2009

 

Luận văn Thạc sĩ

44

79

LV.622

Nghiên cứu việc sử dụng tài liệu do giáo viên thiết kế trong dạy học từ vựng TA chuyên ngành cho SV năm thứ 2 khoa TK Thời trang trường ĐH SP Nghệ thuật TW: Khó khăn và giải pháp

Trịnh Thị Thu Hiền

2010

Đại học Quốc gia Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Ngoại Ngữ

43

80

LV.805

Không gian và thời gian trong sử dụng ngôn ngữ tranh cử của….

Đinh Thị Phương Hoa

2011

 

 

 

81

LV.618

Nhận thức và biểu hiện hành vi ứng xử có văn hóa của học sinh THCS tại Hà Nội

Nguyễn Mai Hương

2007

Đại học Sư phạm Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học

127

82

LV.617

Một số khó khăn tâm lí trong giải quyết tình huống sư phạm của Sinh viên Dân tộc Tày của trường CĐ SP Cao Bằng

Dương Hải Hưng

2007

Đại học Sư phạm Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học

90

83

LV.595

Nghiên cứu năng lực sáng tạo của SV Mĩ thuật trường ĐH SP nghệ thuật TW

Lương Thị Thanh Hải

2008

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Luận văn Thạc sĩ Khoa học

91

84

LV.616

Phong cách học của SV trường ĐH SP Nghệ thuật TW

Nguyễn Thị Duyên

2010

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học

107

85

LV.816

Lễ hội lồng tồng xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trịnh Thị Thanh; hd PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

2006

Đại học Sư phạm Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Lịch sử. Chuên ngành Lịch sử Việt Nam

112

86

LV.785

Lễ hội đình làng Bắc Biên – Hà Nội truyền thống và biến đổi

Nguyễn Thị Hải Phượng; hd TS. Nguyễn Quang Lê

2008

Viện nghiên cứu văn hóa

Luận văn thạc sĩ Văn hóa học. Mã số 60.31.70

125

87

LV.634

Hôn nhân và cưới xin của người Khơ mú ở xã Nghĩa Sơn – Huyện Văn Chấn – Yên Bái

Trần Thị Thảo

2009

Viện Nghiên cứu Văn Hóa

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

159

88

LV.627

Nghi lễ và âm nhạc trong hôn nhân của người Nùng Phàn Slình ở xóm Tân Đô xã Hòa Bình Huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên

Ngô Thị Việt Anh

2009

Viện Nghiên Cứu Văn hóa

Luận văn Thạc sĩ văn học

171

89

LV.610

Hát quan làn trong đám cưới của người Tày ở xã Xuân Lai huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Tráng Thị Thúy

2010

Đại học Văn hóa Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ văn học

129

90

LV.630

Lễ hội cầu mùa của người Sán chay ở xóm Đồng Tâm – xã Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên

Ngân Thị Thương

2010

Học viện khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ văn học

114

91

LV.608

Tục thờ thánh Tam Giang ven sông Cầu ở Bắc Ninh

Phạm Hồng Phương

2011

Học viện khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ văn học

102

92

LV.613

Những tương đồng và khác biệt giữa hát Xoan Phú Thọ và hát Dậm Hà Nam

Phạm Hoàng Giang

2011

Học viện khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ văn học

93

93

LV.840

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Hà Tây

Trần Văn Quảng; hd TS. Đặng Xuân Hoan

2004

Trung tâm Đào tào Bồi dưỡng giảng viên Lý luận Chính trị

Luận văn thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Chính trị

117

94

LV.619

Quản lí nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam

Nguyễn Thị Huyền

2011

Đại học Quốc gia Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Chính trị

121

95

LV.826

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển giáo dục đại học từ năm 1996 đến năm 2005

Mai Thanh Hồng; hd PGS.TS. Triệu Quang Tiên

2011

Đại học Quốc gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ lịch sử. Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã số 60 22 56

128

96

LV.637

Nghiên cứu thiết lập phần mềm, lập kế hoạch và tác nghiệp sản xuất trong công nghiệp may

Nguyễn Triều Dương

2011

Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Khoa học

112

97

LV.580

Xây dựng các chỉ số đánh giá trình độ phát triển thể lực của SV trường CĐ SP Nhạc họa TW

Trần Thị Nguyệt Đán

1998

Đại học Thể dục Thể thao 1

Luận văn Thạc sĩ Tâm lí giáo dục

84

98

LV.721

Hoạt động khiêu vũ của người trung niên trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

2011

Học viện khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học

90

99

LV.807

Đặc điểm thơ Việt Nam thời kỳ 1954 – 1964

Ngô Thị Hòa Bình

2008

Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số Luận văn: 99 đầu/104 bản

 

 

 

 

 

 

 

II. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

 

 

 

 

 

 

A. Khóa luận Âm nhạc

 

 

 

 

 

1

KL.165

Đưa Âm nhạc vào kể chuyện cho trẻ ở trường Mẫu giáo thực hành Hoa Sen-Hà Nội

Nguyễn Ngọc Anh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

51

2

KL.183

Đưa dân ca Phú Thọ vào chương trình dạy hát dân ca cho sinh viên hệ CĐAN trường ĐH Hùng Vương-tỉnh Phú Thọ

Trần Thị Thúy

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

53

3

KL.184

Đưa dân ca Phú Thọ vào chương trình giảng dạy Âm nhạc tại Trường ĐH Hùng Vương-thị xã Phú Thọ-tỉnh Phú Thọ

Trần Công Bình

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

219

4

KL.185

Đưa dân ca Thanh Hoá vào chương trình giảng dạy bộ môn Âm nhạc hệ Đại học sư phạm Mầm non-Trường ĐH Hồng Đức-Thanh Hoá

Nguyễn Thị Kim Oanh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

57

5

KL.186

Đưa giáo dục Âm nhạc vào hoạt động ngoại khoá cho giáo sinh trường THSP Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội

Lâm Thanh Hồng

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

54

6

KL.187

Đưa một số làn điệu chèo phổ biến vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa trường THCS Thụy Tân -Thái Thuỵ-Thái Bình

Mai Thị Lý

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

46

7

KL.188

Đưa một số nhạc cụ dân tộc phổ biến của Việt Nam vào giảng dạy tại hệ Trung học sư phạm Nhạc-trường CĐSP Bắc Ninh

Doãn Thị Hồng Nhung

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

45

8

KL.189

Đưa phân môn Nghè – Ghi nhạc vào chương trình đào tạo sinh viên Âm nhạc Trường ĐH Hùng Vương-Phú Thọ

Nguyễn Thái Bình

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

46

9

KL.190

Đổi mới một số phương pháp dạy nghe nhạc trong phân môn Âm nhạc thường thức cho học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh – Thành phố Hà Đông-tỉnh Hà Tây

Trần Thị Thu Trang

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

55

10

KL.191

Đổi mới nội dung chương trình dạy học đàn Organ cho sinh viên hệ THSP Âm nhạc trường CĐSP Bắc Ninh

Hoàng Văn Tùng

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

52

11

KL.192

Bổ sung thêm một số kiến thức về Âm nhạc nửa đầu thế kỷ XX vào chương trình giảng dạy lịch sử Âm nhạc thế giới của trường ĐH Hùng Vương

Trần Thùy Linh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

44

12

KL.193

Cải tiến phương pháp dạy và học đàn Organ cho giáo sinh trường CĐVH Nghệ thuật Nghệ An

Phan Kiều Hiệp

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

41

13

KL.194

Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn đàn Organ cho sinh viên CĐSP Âm nhạc trường CĐSP Hà Nội

Nguyễn Thị Chuyên

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

47

14

KL.199

Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ký-Xướng âm cho sinh viên chuyên ngành Âm nhạc-Khoa Quản lý Văn hoá – trường Đại học văn hoá Hà Nội

Đỗ Tuyết Linh Hà

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

59

15

KL.200

Hoàn thiện một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn tính năng nhạc cụ phương Tây hệ Cao đẳng Âm nhạc tại trường ĐH Hùng Vương

Nguyễn Trung Hiếu

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

52

16

KL.201

Khai thác giáo trình mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Đọc-Ghi nhạc hệ CĐSP Âm nhạc tại trường CĐSP Hà Nội

Nguyễn Hoàng Anh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

41

17

KL.195

Khai thác và sử dụng một số bài hát tiếng Anh vào tổ chức hoạt động Âm nhạc ngoại khoá cho học sinh THCS Thành phố Hà Đông-tỉnh Hà Tây

Nguyễn Thị Hồng Thanh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

56

18

KL.196

Một số đổi mới trong phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Âm nhạc phương Tây hệ THCS Âm nhạc tại Trường CĐSP Bắc Ninh

Đào Thị Khánh Chi

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

50

19

KL.197

Một số biện pháp đưa dân ca người Việt Bắc Bộ vào chương trình giảng dạy cho giáo sinh Âm nhạc ở trường THVH Nghệ thuật Hải Phòng

Vũ Thị Thanh Hoa

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

55

20

KL.198

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc thường thức cho học sinh khối 6,7 trường THCS Hồng Thái tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hoài Thu

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

50

21

KL.202

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Hát tập thể, Đồng ca, Hợp xướng cho hệ CĐSP Âm nhạc trường CĐSP Trung ương

Nguyễn Trung Kiên

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

60

22

KL.203

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Hát dân ca Việt Nam tại hệ CĐ Âm nhạc trường ĐH Hùng Vương

Nguyễn Thị Hiền Thương

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

37

23

KL.204

Một số biện pháp nâng cao chất lượng quá trình dạy tập đọc Nhạc cho học sinh trường Tiểu học Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Cù Minh Tiến

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

60

24

KL.175

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học đàn Organ cho sinh viên hệ CĐ Nhạc trường ĐH Hùng Vương

Nguyễn Việt An Phương

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

57

25

KL.176

Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong giờ học hát cho học sinh lớp 6, 7 tại trường THCS Trần Đăng Ninh Tp. Hà Đông

Vũ Thị Hồng Nga

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

53

26

KL.177

Nâng cao chất lượng dạy học môn Nhạc khí cho sinh viên hệ cao đẳng Âm nhạc – Trường ĐH Hùng Vương

Nguyễn mai Phương

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

60

27

KL.178

Nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung “Âm nhạc dân tộc cổ truyền” cho học sinh THCS Trường Trần Đăng Ninh

Phan Mỹ Thanh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

44

28

KL.179

Nghiên cứu bổ sung một số kỹ năng đệm hát bằng đàn Guitar cho giáo sinh hệ CĐSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Lục Vinh Hưng

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

47

29

KL.180

Nghiên cứu một số biện pháp dạy trẻ lứa tuổi từ 3 đến 5 tuổi học nhạc tại trường Mầm non thực hành Hoa Sen-Hà Nội

Hoàng Thị Yến

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

45

30

KL.181

Nghiên cứu một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc các quãng và tiết tấu khó trong chương trình học Xướng âm cho sinh viên lớp THSP K5-Chuyên nhạc trường CĐSP Bắc Ninh

Ninh Thị Thu Hằng

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

59

31

KL.182

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động Âm nhạc ngoại khoá ở trường THCS Đại Kim – quận Hoàng Mai-Hà Nội

Nguyễn Văn Trụ

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

56

32

KL.163

Phát huy vai trò của cây đàn Organ trong các hoạt động ngoại khoá của khoa Nhạc trường CĐSP Hà Nội

Trần Mỹ Quỳnh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

41

33

KL.164

Phương pháp dạy hát dân ca quan họ cho học sinh hệ Trung cấp Thanh nhạc trường Trung học VHNT Hải Dương

Hoàng Thị Thu Thảo

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

61

34

KL.166

Phương pháp giảng dạy môn đàn Organ cho giáo sinh hệ THSP Âm nhạc trường CĐSP TW

Nguyễn Thị Hoài Dung

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

54

35

KL.167

Phương pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện sắc thái nhịp độ trong đào tạo Thanh nhạc ở hệ CĐSP Âm nhạc tại Nghệ An

Hoàng Thị PHú

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

47

36

KL.168

Phương pháp thể hiện bài dân ca quan họ dùng cho sinh viên hệ CĐSP Âm nhạc tại Bắc Ninh

Đặng Thị lan

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

64

37

KL.169

Phục hồi và nâng cao chất lượng giảng dạy môn Hát dân ca trong chương trình đào tạo giáo sinh hệ CĐSP Âm nhạc trường CĐSP Nhạc – Hoạ TW (ĐHSP Nghệ thuật TW)

Ngô Thu Hằng

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

50

38

KL.170

Sử dụng một số trò chơi vào dạy học Âm nhạc cho học sinh lớp 4, 5 trường Tiểu học Thiệu Chính tại Thanh Hoá

Nguyễn Thanh Phương

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

43

39

KL.171

Tăng cường nội dung dạy Đệm trong môn đàn Organ cho sinh viên hệ cao đẳng trường CĐSP Nhạc-Hoạ TW (ĐHSP Nghệ thuật TW)

Dương Vũ Diễm Hằng

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

60

40

KL.172

Xây dựng một số hình thức tổ chức dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS thị trấn Chờ-Yên Phong-Bắc Ninh

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

41

41

KL.173

Xây dựng phương pháp dạy đàn Organ cho lứa tuổi Mẫu giáo lớn trường Mầm non 19-5 thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Khánh Thanh Dung

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

56

42

KL.174

Xây dựng phương pháp trực quan trong dạy học Âm nhạc ở trường THCS Nam Dương-Nam Định

Phạm Văn Quang

2007

ĐHSPNTTW

ĐHSP AN CQK3

47

43

KL.664

Sử dụng chất liệu ca trù trong một số ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương

Trịnh Thị Sen; hd: TS. Hà Thị Hoa               

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

83

44

KL.665

Phương pháp tự rèn luyện môn thanh nhạc của SV khoa SP ÂN trường ĐH SP NT TW

Nguyễn Vinh Nguyên; hd: Ths. Nguyễn Huyền Linh

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

46

45

KL.667

Nghiên cứu cách đệm tính tẩu trong hát Then của người Tày ở Cao Bằng

Linh Thị Hảo; hd: TS. Trần Hoài Thu

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

50

46

KL.668

Đưa các sáng tác ca khúc về ngành giáo dục tổ chức năm 2007- 2008 vào trường THCS Khang Ninh – Huyện Ba Bể – Bắc Kan

Dương Thị Ngọc; hd: Ths. Lê Vinh Hưng

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

57

47

KL.669

Nghiên cứu một số bài đồng dao sử dụng vào các trò chơi âm nhạc tại trường Tiểu học Văn Khê A – Mê Linh – Hà Nội

Lê Thị Chung; hd: Ths. Lê Vinh Hưng

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

55

48

KL.670

Biên soạn phần đệm đàn ORGAN cho ca khúc chính khóa trong chương trình âm nhạc lớp 9 (Dùng cho SV hệ ĐH trường ĐHSPNTTW)

Lê Mạnh Lộc; hd: TS. Trần Hoàng Tiến

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

49

49

KL.671

Tìm hiểu một số đặc điểm âm nhạc trng bản SONATE Piano No.6 của W.A. Mozart

Nguyễn Trọng Duy; hd: TS: Nguyễn Thế Tuân

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

55

50

KL.658

Nâng cao năng lực tự học môn phân tích tác phẩm âm nhạc cho SV (Hệ ĐHSP Âm Nhạc ở trường ĐH SP Nghệ Thuật TW)

Tô Sông Trà; hd: TS: Trịnh Hoài Thu

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

50

51

KL.657

Giải pháp nâng cao phương pháp giảng dạy môn kỉ xướng âm cho sinh viên dân tộc thiểu số tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Bế Việt Ngọc Đức; hd: TS. Trịnh Hoài Thu

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

51

52

KL.660

Tìm hiểu chương IV “Tiếng hát” trong bản giao hưởng hợp xướng “Côn Đảo” của Hoàng Hà, Hoàng Lương

Phùng Trà Giang; hd: PGS. TSKH Phạm Lê Hòa

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

69

53

KL.661

Soạn đệm ca khúc nhạc nhẹ trên đàn ORGAN tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Nguyễn Thị Thảo; hd: PGS. TSKH Phạm Lê Hòa

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

57

54

KL.662

Đưa hát Xoan, hát Ghẹo vào chương trình giảng dạy môn hát dân ca – Hệ đào tạo trung cấp sư phạm âm nhạc trường TCVHNT & DL Phú Thọ

Đậu Thị Hà; hd: Ths. Đào Đăng Phượng

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

56

55

KL.663

Một số giải pháp nang cao chất lượng giảng dạy bộ môn thanh nhạc cho trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên

Phan Thị Thanh Loan; hd: TS. Trịnh Hoài Thu

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

50

56

KL.666

Nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử âm nhạc cho hệ cao đẳng Sư phạm âm nhạc trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Lê Thị Hải; hd: TS. Nguyễn Tố Mai

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

51

57

KL.638

Tìm hiểu thủ pháp hợp xướng ACAPELLA qua hai tác phẩm “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” (Sáng tác Nguyễn Tài Tuệ, phối âm Đỗ Dũng ) và “Du kích Sông Thao” (Sáng tác và phối âm Đỗ Nhuận)

Phạm Thị Thu Trang; hd: Ths. Lê Vinh Hưng

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

63

58

KL.650

Đưa một số làn điệu dân ca Mường Hòa Bình vào trương trình hoạt động ngoại khóa tại trường THCS Khoan dụ – Huyện Lạc Thủy – Tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị Hương; hd: Ths. Nguyễn Thị Kim Anh

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

60

59

KL.649

Tìm hiểu tác phẩm hợp xướng “Sóng cửa Tùng” của nhạc sĩ Doãn Nho

Đặng Khánh Nhật; hd: TS. Nguyễn Tố Mai

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

46

60

KL.648

Đưa dân ca đồng bằng sông Hồng vào trường THCS Mê Linh – Huyện Mê Linh _ TP Hà Nội

Đoàn Văn Cương; hd: TS. Trần Hoàng Tiến

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

56

61

KL.647

Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng học và diễn tấu đàn ORGAN cho SV hệ ĐH SP ÂN trường ĐH SP Âm nhạc TW

Nguyễn Đức Kiên; hd: PGS. TS. Phạm Lê Hòa

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

48

62

KL.646

Tìm hiểu một số sáng tác ca khúc tiêu biểu viết về Hà Nội có sử dụng chất liệu ca trù

Phùng Văn Trường; hd: TS. Trần Hoàng Tiến

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

44

63

KL.644

Phát triển hát hợp xướng ở trường TH Nguyễn Viết Xuân – TP Nam Định

Trần Tâm Đan; hd: Ths. Lê Vinh Hưng

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

46

64

KL.642

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bộ môn âm nhạc của học sinh TH CS Đại Thành – Quốc Oai – Hà Nội

Lê Văn Trang; hd: Ths. Lê Anh Tuấn

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

56

65

KL.643

Nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động ngoại khóa âm nhạc của trường TH Cát Quế A – Hoài Đức – HN

Phạm Thị Song Uyên; hd: Ths. Lê Anh Tuấn

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

51

66

KL.639

Nâng cao chất lượng dạy và học dân ca Việt Nam ở trường TH CS Quảng Phong – Quảng Xương – Thanh Hóa

Trần Thị Hồng; hd: TS. Phạm Trọng Toàn

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

45

67

KL.640

Hình ảnh của người phụ nữ trong các ca khúc của Nguyễn Văn Tí

Nguyễn Thị Hồng Nhung; hd: Ths. Trần Thị Thảo

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

82

68

KL.641

Hát Chầu văn với thanh thiếu niên ở Phủ dày

Vũ Văn Đoán; hd: TS. Hà Thị Hoa

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

79

69

KL.655

Tính đa dạng trong  sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Phạm Thị Hương Khánh; hd: TS. Nguyễn Thị Tố Mai

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

113

70

KL.654

Đưa nhạc cụ ghita vào hoạt động âm nhạc của trường phổ thông liên cấp Olimpia – Hà Nội

Đinh Lan Phương; hd: PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

45

71

KL.656

Tìm hiểu một số ca khúc Việt Nam sử dụng chất liêu dân ca Nghệ Tĩnh

Nguyễn Thị Kim Soa; hd: TS. Phạm Trọng Toàn

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

56

72

KL.653

Đưa một số làn điệu chầu văn vào chương trình giảng dạy cho giáo sinh âm nhạc trường Trung cấp Văn hóa Nghệ Thuật Nam Định

Đinh Công Tú; hd: TS. Phạm Trọng Toàn

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

62

73

KL.659

Ứng dụng CNTT trong dạy học âm nhạc tại trường THCS Bình Minh – Thanh Oai – Hà Nội

Nguyễn Thu Hằng; hd: TS. Phạm Trọng Toàn

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

61

74

KL.652

Phương pháp thể hiện một số bài hát Xoan dùng cho SV hệ cao đẳng Âm nhạc trường ĐH Hùng Vương – Phú Thị

Trần Thị Xuân Thủy; hd: Ths. Nguyễn Huyền Linh

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

52

75

KL.672

Tìm hiểu hình thức RONDO qua chương 3 SONATA Piano No.10 & No.21 của nhạc sĩ L.V.Beethoven

Phạm Kiều Trang; hd: TS. Nguyễn Thế Tuân

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

65

76

KL.651

Tìm hiểu các ca khúc viết về đề tài Bác Hồ sử dụng chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh

Nguyễn Bình Minh; hd: TS. Nguyễn Thị Tố Mai

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

61

77

KL. 797

Tìm hiểu những thủ pháp xây dựng hình tượng âm nhạc qua một số tiểu phẩm trong tổ khúc 4 mùa của nhạc sĩ P.I. Tchaikovsky

Khiếu Văn Hoạt; hd: ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

2011

ĐHSPNTTW

K2 SPANCQ 2007-2011

55

 

 

Tổng số Khóa luận Âm nhạc: 77 đầu/77 bản

http://www.spnttw.edu.vn/Pages/ArticleDetail.aspx?siteid=1&sitepageid=161&articleid=2340

NGUYỄN THỊ HẢO : Chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến năm 2011, VIETNAM


Chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến năm 2011

Đăng bởi Vicas

Chủ nhật, 27 Tháng 1 2013 16:19

 

 

 

 

Tối ngày 25/1/2013, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến năm 2011. Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên; đại diện lãnh đạo các tỉnh, các Sở VHTTDL của các tỉnh, thành phố có di sản được UNESCO vinh danh cùng hơn 100 nghệ nhân của 10 tỉnh, thành.

 

Nhã nhạc cung đình Huế – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2003

Chương trình biểu diễn gồm các tiết mục đặc sắc của các di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến năm 2011 như: Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc Cung đình Huế, Nghệ thuật Ca trù, Hát Xoan Phú Thọ. Đêm liên hoan nghệ thuật là dịp hội ngộ văn hóa đặc biệt, là cơ hội để các cộng đồng trình diễn văn hóa truyền thống và thể hiện lòng tự hào của mình. Đây cũng là dịp để quảng bá di sản và đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa trong và ngoài nước./.

 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2009

 

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2005

Tin: Nguyễn Thị Hảo

Ảnh: Dương Đức