NHẠC SƯ VĨNH BẢO : Cảm tưởng về bài ký âm do bà Judith Gautier ghi theo tài liệu của Nguyễn Thuyết Phong


Sau khi nghe enregistrement, thì rỏ là ông Tây nói tiếng Việt, ngọng nghịu, khó hiểu.
Tây nghe nhạc Việt nam mà chép ra thì là kinh khủng……….
Muốn đàn cho nhạc sỉ Tây phương ghi âm ra bản nghe được nhìn bản học được là việc làm không phải là khó.
Người đàn phải:
a.  cho biêt cao độ của nốt Hó cơ bản của nhạc Việt nam cùng cao độ với nào trong 7 nốt của thang âm bình quân,
b.  hoặc cho cao độ của nốt Hò cùng cao độ với DO hoặc SOL.
c.  cho nghe hệ thống dây:  Hò – xự     (Do – Ré)   1  cung
                                      . Xự – xang  (Ré – Fa)    1 cung rưởi
                                        Xang – xê  (Fa – Sol)    1 cung
                                        Xê – cống  (Sol – La)    1 cung.
d.  Nhạc Viêt nam thuộc nhịp lớn.  Chẻ ra nhịp nhỏ cho dể hiểu,
e.  Trang trí tô điểm nốt đàn ( Nốt nào Rung, nốt nào mổ, nhấn lên nhanh hay chậm, nhấn tới cao độ nào, .

Bản mà ông Julien Tiersot ghi âm có một số câu giông  giống Bình bán vắn. Nếu gọi đây là Bản Bình bán văn thì Bản nầy đâu phải là Bản xưa nhứt hay Bản đầu tiên.
Vĩnh Bảo Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s