Nhạc sư VĨNH BẢO : Đôi lời tâm tình với Trần Quang Hải


11 tháng 8, 2013
HẢI thương,
Như con biết, Bác không phải là nhà nghiên cứu âm nhạc, mà đơn giản là nhạc sĩ,  thầy đàn  như mọi nhạc sĩ thầy đàn khác. 
Năm nay 96 tuổi, suốt đời làm âm nhạc Bác đã có dịp tiếp súc trên 200 nhạc sư nhạc sĩ của 3 Miền đất nước, Bác chưa nghe vị nào nói cho biết những bản nhạc Tài tử Nam bộ do ai sáng tác, sáng tác tại đâu và vào thời điểm nào. Tức là bản đàn khuyết danh.
Bản Dạ cố hoài lang 20 câu nhịp hai, mở rộng ra bản nhịp tư, nhịp tám, nhịp 16 và nhịp 32, cũng chưa nghe ai nói cho biết ai là ngươi đầu tiên khởi xướng việc làm nầy. Nhiều điều khác liên quan đến nhạc hiện còn trong bí ẩn, do đó sự hiểu biết cùa Bác rất là giới hạn. 
Bác chi trao đổi hay xan xẻ sự hiểu biết của mình cho một số bạn bè và học trò của mình theo kiểu ông già kể chuyện đời xưa, nói lại những gì đã thấy, đã học, đã biết, có sao nói vậy .
Bác luôn tôn trọng ý kiến cũng như việc làm của người khác. Nhưng sự tôn trọng không mảy may ảnh hưởng đến nhận xét cũng như sự đánh giá của riêng Bác.
Âm nhạc ví như vườn hoa, nơi đó mọi người đều tự do mang hoa đến trồng, kể cả cỏ dại. Âm nhạc chung, trách nhiệm chung. Sự đóng góp của mỗi người tuy có khác nhau, nhưng sẽ được đời sau tôn vinh, nếu nó có chân giá trị.
Thương ôm con,
Vĩnh Bảo Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s