TẬP -3- GUITAR ký âm VC dây lai vế 6-7-8 câu 1


TẬP -3- GUITAR ký âm VC dây lai vế 6-7-8 câu 1Published on Aug 3, 2013
Các bạn thân mến , tập 3 nầy thêm phần minh họa ký âm lòng bản để các bạn tham khảo thêm
Ngày mùng 8 tháng 7 Qúy Tỵ (DL-14-08-2013) lớp Nhạc sẻ đăng lên mạng trang Web của lớp Nhac về nguồn, mời các bạn,các em , các cháu đến tham dự nhé ! mến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s