NGUYỄN THÀNH : Thách thức bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể


09:38 | 24/06/2013
 

Thách thức bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Tô mỳ Quảng kỷ lục châu Á: Đủ cho 600 người ăn
Khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa

TP – Văn hóa phi vật thể đang đứng trước mối thách thức của phát triển kinh tế và toàn cầu hóa.

Đó là những nhận định của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành của nhiều nước tham gia Công ước Liên Hợp Quốc đưa ra tại hội thảo quốc tế: “10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản phi vật thể của UNESCO – bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và UBQG UNESCO Việt Nam tổ chức, trong khuôn khổ Festival Quảng Nam lần thứ 5.

Theo bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO Văn hóa phi vật thể là bộ phận vô cùng quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa của mỗi dân tộc. Quá trình toàn cầu hóa hiện nay, cùng những thay đổi lớn trên lĩnh vực kinh tế, xã hội đã và đang đưa tới mối đe dọa cho việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở mỗi nước và trên thế giới.

“Nếu chúng ta không có những suy nghĩ và hành động mạnh mẽ, thế giới sẽ không còn di sản văn hóa phi vật thể. Văn hóa phi vật thể phải gắn kết với phát triển kinh tế, phát triển văn hóa một cách bền vững” – bà Irina Bokova nói.

Ông Phạm Cao Phong, Tổng thư ký UBQG UNESCO Việt Nam cho biết: Việt Nam tham gia Công ước từ năm 2005 và đã góp đáng kể trong công cuộc bảo vệ văn hóa phi vật thể của nhân loại. Việt Nam đã có 7 di sản được UNESCO công nhận trong đó có 5 di sản thuộc danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại và 2 di sản cần thiết bảo vệ khẩn cấp.

lNgày 23/6, nằm trong khuôn khổ Festival Quảng Nam lần thứ 5, Sở VHTT&DL Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH Du lịch Mạo hiểm Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức lễ khai trương hai làng du lịch cộng đồng Bhơ Hồông, làng Đhơ Rồng (Đông Giang).

Nguyễn Thành

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/633417/Thach-thuc-bao-ve-di-san-van-hoa-phi-vat-the-tpp.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s