NHẠC PHẨM NÀO CHO KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM / diễn giả : KTS TRẦN QUANG MINH


Published on Sep 19, 2013
Bài nói chuyện của KTS. Minh Bò tại hội KTS HCM:
Các nhạc phẩm của nhạc sỹ chuyên nghiệp chỉ viết ngành xây dựng ca ngợi hình ảnh người thợ xây chưa nắm tính chất nghề nghiệp đặc thù của các ngành kỹ sư trong xây dựng và kiến trúc sư. NÉT ĐẶC THÙ CỦA KIẾN TRÚC SƯ: KTS là người chuyên sáng tác công trình kiến trúc và KTS có những công việc riêng biệt không thể lẫn lộn với kinh tế xây dựng, kỹ sư hay thợ xây… trong ngành Xây Dựng nên các ca khúc cho Kiến trúc phải dựa trên những đặc thù đó mà viết nhạc. Định hướng sáng tác ca khúc kiến trúc trên tinh thần theo sát với ngành nghề và nhấn mạnh yếu tố dân tộc tính trong thời điểm phát triển Đất nước hội nhập với thế giới phương châm: Hòa nhập nhưng không Hòa tan.
Đã có nhạc sỹ Lưu Hữu Phước từng làm điều này. Phần lớn các tác phẩm âm nhạc của ông đều dựa trên thang Âm Ngũ Cung.
Thí dụ: Bài Xếp bút nghiên (Điệu Bắc_Hơi Hạ) là điệu Ngự dùng trong Âm Nhạc Cung Đình Huế diễn tả sự hào hùng của bậc trí sỹ trượng phu lên đường tranh đấu cho quê hương…mà các em ca sỹ ngày nay không nắm vững tinh thần Lưu Hữu Phước, tinh thần dân tộc nên rất nhiều ca sỹ đã hát sai bài hát này.
Chua thêm: Nhạc dân tộc có
6 Bắc — 3 Nam — 4 Oán
Điệu Bắc_Hơi Hạ: Bài Xếp bút nghiên của Lưu Hữu Phước
Điệu Bắc
Hơi Bắc : U , C rung L , S , X mổ
Hơi Quảng : U , C mổ L , S , X rung
Hơi Hạ: giống hơi Bắc nhưng : S vuốt về X, L vuốt về C, U X C U là trục
•Chú thích : Hò=L, Xự=U, Xang=S, Xê=X, Cống=C

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s