TIẾNG TƠ ĐỒNG: Soạn giả Loan Thảo, tháng 8, 2013, USA


Publiée le 18 août 2013
Loan Thảo là soạn giả tài danh duy nhất dẫn đầu về số lương và chất lượng trong các sáng tác tuồng tích sân khấu lẫn tân cổ giao duyên. Tuồng của ông ngoài những mảng xã hội, lịch sử như nhiều tác giả khác như Yên Lang, Hà Triều, Hoa Phượng, thì còn có nhiều tác phẩm mang sắc thái Hồ Quảng như Tiêu Anh Phụng, Sở Vân Cứu Giá, Chung Vộ Diệm, Phàn Lê Huê… làm cải lương thêm đa dạng, sinh động. Những tuồng để đời của ông như Lan và Điệp, Tiếng Hạc Trong Trăng, Khi Rừng Mới Sang Thu, Trương Chi Mỵ Nương, Tiêu Anh Phụng, Chung Vô Diệm, Trăng Lên Đỉnh Núi, Tây Thi,… với văn chương trẻ trung, thật như có ở trong cảnh mới hiểu người trong cảnh, sang, luôn được nhiều thế hệ đem ra dựng lại như kịch của Shakespeare.

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net
© Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial
© Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial
© Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s