VĂN CƯỜNG: Đờn ca tài tử sẽ là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào đầu 2014


Đờn ca tài tử sẽ là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào đầu 2014

(15:18 | 18-10-2013)

Cục công tác phía Nam Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VHTTDL) vừa phối hợp với Sở VHTTDL Bến Tre tổ chức hội thảo về “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”.

 

Tham dự hội thảo có khoảng 170 đại biểu là lãnh đạo của 21 sở VHTTDL tỉnh, thành phía Nam cùng các nhà nghiên cứu, phê bình lý luận, soạn giả cải lương, tài tử đờn, tài tử ca…

 

Hội thảo nhằm bổ sung cho hồ sơ Đờn ca tài tử để trình lên UNESCO và nếu không có gì thay đổi, Đờn ca tài tử sẽ được UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào đầu năm 2014.

 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử ra đời và phát triển mạnh mẽ trên đất Nam bộ, nhưng giờ đây nó đã lan tỏa đến nhiều vùng trên cả nước. Bộ VHTTDL đã xây dựng hồ sơ khoa học, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

 

 

(Văn Cường)

http://www.dnrtv.org.vn/news/tin-trong-nuoc/xa-hoi/26987/don-ca-tai-tu-se-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-nhan-loai-vao-dau-2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s