TIẾNG TƠ ĐỒNG: Tiễn đưa hai nhạc sĩ Huỳnh Anh và Việt Dzũng


Published on Dec 28, 2013
Chương trình Tiếng Tơ Đồng hôm nay xin được đặc biệt dành để tưởng nhớ đến hai nhạc sĩ tài hoa của nền tân nhạc Việt Nam, đó là nhạc sĩ Huỳnh Anh và nhạc sĩ Việt Dzũng. Và trong phần đầu của chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị những hình ảnh, những câu chuyện, cùng như những bài hát bất hữu Mưa Rừng, Kiếp Cầm Ca, Rừng Lá Thay Chưa… của Nhạc Sĩ Huỳnh Anh. Xin mời quý vị cùng xem sau đây.

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net
© Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial
© Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial
© Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv