VTC14_Đờn ca tài tử trở thành Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại


VTC14_Đờn ca tài tử trở thành Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

Published on Dec 5, 2013
Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Đờn ca tài tử trở thành Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại:
Ngày 5/12/2013, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Phiên họp Uỷ ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của tổ chức UNESCO diễn ra tại thành phố Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s