Cố nghệ sĩ Thanh Nga, chương trình TV NGƯỜI VIỆT với Quỳnh Giao, California, USA


Published on Nov 25, 2013
Chương trình “Câu Chuyện Văn Nghệ Với Quỳnh Giao”
do Nam Phương phỏng vấn.
Được phát hình trên Người-Việt TV
vào mỗi thứ Hai hàng tuần
Đề tài: Cố nghệ sĩ Thanh Nga
Người Việt TV (c) 2013 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s