VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NỮ CA SĨ HÀ THANH , từ trần ngày 1 tháng 1, 2014, USA


VO CUNG THUONG TIEC NU CA SI HA THANH,
Trần thị Lục Hà, Pháp Danh Tâm Từ, Sanh Ngày 25/7/1937, Mất ngày 1/1/2014.
 
***SUPER HD YOUTUBE 

Sám Hối -Hà Thanh Sáng Tác và Trình Bày -LienNhu

***HD YOUTUBE PLAYLIST “Ca Si Ha Thanh”
Xin qui than huu hop loi cau nguyen .
TRAN NANG PHUNG & MINH NGOC
Phung Nang Tran has shared a video playlist with you on YouTube
30
videos
Ca Si Ha Thanh -2 : Tuyen Tap Nhung Ca Khuc Hay Nhat
PLAYLIST  by Phung Nang Tran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s