[Tiếng Hát Quê Hương – HOA QUÊ HƯƠNG 49] Phương Thảo độc tấu đàn Tranh LƯU THỦY TRƯỜNG 2014


Uploaded on Jan 4, 2014
[Tiếng Hát Quê Hương – HOA QUÊ HƯƠNG 49] Phương Thảo độc tấu đàn Tranh LƯU THỦY TRƯỜNG 2014
Phạm Thúy Hoan giải thích về cách đàn khi đàn bài Lưu Thủy Trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s