Nhạc sư VĨNH BẢO : Nhạc tài tử nam bộ


NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ.

(Ghi nhanh của Vĩnh-Bảo)

vinh bao

 

Ai ai cũng nhìn nhận việc Bảo tồn, phát triển, kế thừa Di sản quý báu Ông Cha ta đã sáng tạo, thể nghiệm, lưu lại cho chúng ta là nhu cầu tất yếu . Nhưng việc làm này không đơn giản như một số người ngoại đạo lầm tưởng .

Giáo dục âm nhạc truyền thống qua cái thấy của tôi như sau đây trong hiện nay đưa cho tôi nhiều trăn trở .

Nội cái việc làm sao cho giới trẻ ngày nay thấy được cái hay, cái đẹp của nó để cùng học hỏi, góp sức giữ gìn nó là một cái khó trước sư du nhập ồ ạt của nhạc nước ngoài .

Người nhạc sĩ nhạc tài tử nam bộ có thể ví như con của nhiều cha . Bản đàn chưa thống nhứt . Cách ghi chép bản mỗi ông mỗi kiểu. Cách giảng dạy mỗi ông mỗi khác. Học trò của ông thầy A sang học với ông thầy B, tự mình bắt buộc phải bỏ hết hay một phần những gì đã học với ông thầy A. Không như bên nhạc Tây phương , chuyển đổi thầy từ ông thầy A sang ông thầy B không ảnh hưởng gì nhiều đến những gì đã học với ông thầy A bởi ông thầy A và ông thầy B, hai ông phương pháp giảng dạy na ná như nhau .

Nhạc Tài Tử vẫn có mọc lên nhiều « lò » từ thành thị đến thôn quê, nhưng lối dạy và học rất là « tài tử », nghĩa là phần đông ông thầy của các lò này không có giáo án hẳn hòi, thời khóa biểu, người học được tự do đến nhà ông thầy để học. Ông thầy rảnh thì dạy, bận việc thì dời lại ngày giờ khác. Nhiều thầy không dạy từ dễ đến khó, mà là dạy theo yêu cầu của người học.

Rất nhiều việc cần phải được mổ xẻ . Tôi nghĩ các nhạc sư nhạc sĩ nên ngồi lại với nhau để thống nhứt với nhau trong việc làm này .

Vĩnh Bảo