Tiếng đàn kìm NS NSUT Ba Tu : 20 bài tổ của ĐỜN CA TÀI TỬ


Bấm vào địa chỉ sau đây để nghe 20 bài tổ

http://www.conhacvietnam.com/trangnha/?p=1137

Tiếng đàn kìm NS NSUT BA TU : 20 bài tổ của ĐỜN CA TÀI TỬ

Image

NSUT BA TU 

Mời các bạn nghe tiếng đàn độc tấu đàn kìm 20 bản tổ nhạc tài tử do Nhạc sỹ Nghệ Sỹ Ưu Tú Ba Tu trình tấu.

6 BẮC

1. LƯU THỦY TRƯỜNG

2. PHÚ LỤC CHẤN

3. BÌNH BÁN CHẤN

4. XUÂN TÌNH CHẤN

5. CỔ BẢN VẮN

6. TÂY THI VẮN

3 NAM 

7. NAM XUÂN

8. NAM AI

9. ĐẢO NGŨ CUNG qua SONG CƯỚC

7 LỄ

10. XÀNG XÊ

11. NGŨ ĐỐI THƯỢNG

12. NGŨ ĐỐI HẠ

13. LONG ĐĂNG

14. LONG NGÂM

15. VẠN GIÁ

16. TIỂU KHÚC

4 OÁN

17. PHỤNG HOÀNG

18. TỨ ĐẠI OÁN

19. GIANG NAM CỬU KHÚC

20. PHỤNG CẦU HOÀNG DUYÊN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s