TRỌNG NGHĨA : GS. Trần Văn Khê nói chuyện với GS. Krista Rodin – Trường Đại học Northern Arizona – Mỹ về “Văn hóa và âm nhạc cổ Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa”


GS. Trần Văn Khê nói chuyện với GS. Krista Rodin – Trường Đại học Northern Arizona – Mỹ về “Văn hóa và âm nhạc cổ Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa”

11/02/2014 16:22:22 

Dù tuổi đã cao lại đau yếu liên tục, nhưng khi được biết tin có một giáo sư từ nước Mỹ xa xôi đến thăm Trường Đại học Bình Dương và mong muốn được gặp gỡ để trao đổi những vấn đề về văn hóa và âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Sáng ngày 11-02-2014, tại tư gia giáo sư Trần Văn Khê rất vui mừng đón tiếp và có buổi nói chuyện với giáo sư Krista Rodin Trường Đại học Northern Arizona – Mỹ.

 

Giáo sư Krista Rodin chăm chú, say mê lắng nghe giáo sư Trần Văn Khê giới thiệu 
và thể hiện các làn điệu dân ca Việt Nam.

Trong buổi nói chuyện giáo sư Trần Văn Khê đã giới thiệu với giáo sư Krista Rodin Trường Đại học Northern Arizona – Mỹ về âm nhạc cổ truyền Việt Nam đồng thời giới thiệu các loại nhạc cụ cổ truyền Việt Nam như đàn Đáy, đàn Nguyệt, đàn Tranh … .

 


Giáo sư Krista Rodin vui thích khi xem nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
 
Giáo sư Krista Rodin hoàn toàn bị luôn cuốn trước sự giàu đẹp của bản sắc âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Bà chia sẻ: “Tôi hoàn toàn bị thuyết trước phục trước sự giàu đẹp của bản sắc âm nhạc cổ truyền Việt Nam và con người giáo sư Trần Văn Khê. Tôi cảm ơn Trường Đại học Bình Dương đã tạo mọi điều kiện để tôi có được buổi nói chuyện rất thú vị và sâu sắc này”.Như một cây thông xanh tỏa bóng cho đời, giáo sư Trần Văn Khê vẫn luôn say mê nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam và giới thiệu âm nhạc cũng như văn hóa Việt Nam đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” lại “Chân sưng, thận yếu, dài năm tháng – Van hở, tim suy, suốt cả đời ” nhưng cây thông ấy “Chẳng thích an nhàn, ngồi một chỗ – Thường ưa bận rộn, giảng nhiều nơi” (Trích trong Giáp ngọ khai bút – giáo sư Trần Văn Khê ). Buổi nói chuyện kéo dài hai giờ liền, cho thấy tâm huyết giáo sư Trần Văn Khê dành cho âm nhạc, văn hóa dân tộc và thế hệ con người Việt Nam ngày hôm nay.

 

Giáo sư Krista Rodin – một học giả nghiên cứu và là một chuyên gia văn hóa châu Á, âm nhạc tại Đại học Northern Arizona. Trong thời gian này bà đang tiến hành nghiên cứu về văn hóa âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Bình Dương bà mong muốn được gặp gỡ và nói chuyện với giáo sư Trần Văn Khê – Một thư viện khổng lồ về âm nhạc cổ truyền Việt Nam để có cái nhìn cụ thể và sâu sắc hơn về văn hóa và con người Việt Nam.Trọng Nghĩa
Ban Thông tin Truyền thông Đại học Bình Dương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s