Thái Thanh – Nhạc hay trước 1975, phần 2


Published on Jan 13, 2014
Hẹn hò,
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Trả lại em yêu,
Còn chút gì để nhớ,
Kỉ vật cho em,
Nụ tầm xuân,
Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Chiều tà (nhạc nước ngoài),
Cho nhau,
Dạ lai hương,
bà mẹ Gio linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s