HUỲNH KHẢI , TẤN KHOA , VĂN MÔN hòa tấu VỌNG CỔ


Mise en ligne le 20 juil. 2011
Dàn nhạc: Huỳnh Khải đờn violon, Tấn Khoa đờn hạ uy di, Văn Môn đờn ghi ta.
Hòa tấu Vọng cổ nhịp 32, câu 1 và câu 2.
Huỳnh Khải dàn dựng cho 3 nhạc khí có xuất xứ từ Tây Phương.
Tiết mục này Huỳnh Khải dàn dưng năm 2002, do NS Kiều Tấn biên tập cho HTV
Và được dựng lại trên sóng VTV Cần Thơ, năm 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s