Tuyển Tập Nhã Nhạc Cung Đình Huế Hay Nhất


Published on Mar 22, 2014
Nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc của cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội (vua đăng quang, băng hà, các lễ hội tôn nghiêm khác) trong năm của các triều đại nhà Nguyễn của Việt Nam. Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003.
Trên đây ‘Tuyển Tập Nhã Nhạc Cung Đình Huế Hay Nhất’
1. Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ
2. Long Ngâm
3. Nam Ai
4. Nam Bằng
5. Năm Bài Kèn
6. Thập Thủ Liên Hoàn
7. Tam Luân Cửu Chuyển
8. Bông, Mã, Vũ Mang
9. Kèn, Trống
10. Du Xuân
11. Độc Tấu Kèn
12. Đăng Đàn Cung
13. Phú Lục Địch
14. Thoét
15. Phụng Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s