[TKVTG – 22/3/2014] Cho em quên tuổi ngọc – Bạch Yến, nhà hát HÒA BÌNH, TP HCM


Published on Mar 25, 2014

Nhạc phẩm “CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC” (LAM PHƯƠNG) do BẠCH YẾN trình bày tại nhà hát HÒA BÌNH , TP HCM với dàn nhạc NGUYỄN QUANG , 22 THÁNG 3, 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s