[TKVTG – 22/3/2014] Đi với tôi đến chốn trời xa – Bạch Yến, nhà hát HÒA BÌNH , TP HCM


Published on Mar 25, 2014

Nhạc phẩm “ĐI VỚI TÔI ĐẾN CHỐN TRỜI XA ” (CANH THÂN) do BẠCH YẾN trình bày tại nhà hát HÒA BÌNH, TP HCM, 22 tháng 3, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s