[TKVTG] Phỏng vấn Danh ca Bạch Yến, nhà hát hòa bình, TP HCM , 21 tháng 3, 2014


Published on Mar 21, 2014
Đoạn phỏng vấn danh ca Bạch Yến nằm trong khuôn khổ chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 3 với chủ đề “Giai thoại Những bóng hồng trong âm nhạc”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s