S – Việt Nam: Điệu nhảy Popping


Published on Apr 5, 2014
All Right by VTVonline

VTV1 chiều qua 5-4-14 đưa tin về nhóm Popping của Phương Tùng Vũ với Trung tâm phát triển nghệ thuật AN cổ truyền do nhạc sĩ Thao Giang điều khiển (Hội Nhạc sĩ VN).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s