46 DAN CA TAI TU TRUC LAN DUNG HAI – LE THI PHUC – ĐỘC TẤU ĐÀN TRANH 8 câu tứ đại oan


Published on Sep 5, 2013
CÂU LẠC BỘ Đ C T T Q 7 DỰ THI LIÊN HOAN Đ C T T GIẢI HOA SEN VÀNG 2013

Lê Thị Phúc (khiếm thị) đờn tranh độc tấu bài tứ đại oán 8 câu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s